เสี่ยวหลงเปา แค่คิดก็น้ำลายไหล
 
เสี่ยวหลงเปา ซาลาเปามีน้ำ อยากกินจังเลย

 เสี่ยวหลงเปา ซาลาเปามีน้ำ อยากกินจังเลย
 เสี่ยวหลงเปา ซาลาเปามีน้ำ อยากกินจังเลย
 เสี่ยวหลงเปา ซาลาเปามีน้ำ อยากกินจังเลย
 เสี่ยวหลงเปา ซาลาเปามีน้ำ อยากกินจังเลย
 เสี่ยวหลงเปา ซาลาเปามีน้ำ อยากกินจังเลย 

Comment

Comment:

Tweet